Vystytojas

logo.gifAkcinė bendrovė firma „VITI" įkurta 1954 metais. 1992 m. privatizuota ir reorganizuota į akcinę bendrovę. Po privatizavimo, įmonė augo ir plėtėsi, pasirinkdama naujas veiklos sritis bei toliau sėkmingai vystė ir tobulino inžinierinių tinklų, kelių tiesimo, bendrastatybinių darbų statybos šaką, išlaikydama kvalifikuotą inžinierinį techninį personalą ir plėsdama gamybos bazę bei technikos parką. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija išdavė atestatą Nr.1088 suteikiantį teisę bendrovei atlikti: gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statinių statybą, rekonstravimą ir remontą, elektrotechnikos darbus, inžinerinių sistemų valdymą ypatingos svarbos statybos objektuose.

 

Darbuotojai. Bendrovėje dirba apie 140 darbuotojų. Objektų statybai vadovauja aukštos kvalifikacijos atestuoti specialistai. Darbuotojai skatinami kelti kvalifikaciją, įsisavinti naujas technologijas, dalyvauti Bendrovės veiklos gerinimo procese.

 

Objektai. Per keletą pastarųjų gamybinės veiklos metų, AB-F „VITI" pastatė Kenos pasienio postą (stotį), Adutiškio ir Ignalinos pasienio policijos postus, degalines Šiaurės miestelyje, Savanorių pr., šiuolaikiškus gyvenamuosius namus Šiaurės miestelyje, kvartalą „Vilkpėdės šilas", Rinktinės - Žvejų - Olimpiečių gatvių sankryžą, Lvovo gt. rekonstrukciją, Vilniaus m. senamiestyje esančią Kūdrų gatvę, prekybos centrus „Grandus" ir „Bauhof" Klaipėdoje, atliko daugelį kitų statybos darbų. Paskutiniai ivykdyti projektai: gyvenamųjų namų statyba „Pašilaičių dvyniai", „Vandentiekio ir nuotekynės tinklai Tarandėje Vilniaus mieste".

 

Partneriai. Bendrovei talkina nuolatiniai ir kruopščiai atrinkti partneriai specifiniams statybos darbams atlikti, aukščiausios kokybės statybos produktams ir technikai tiekti. Kaip ir savo, taip ir pasirinktų partnerių veiklai Bendrovė taiko pačius griežčiausius kokybės, aplinkos apsaugos bei saugos ir sveikatos užtikrinimo reikalavimus.

 

Techninė-gamybinė bazė. Bendrovė disponuoja savais statybiniais mechanizmais, turi pilnai sukomplektuotą įrangą įvairių statybinių procesų atlikimui. Inžinerinis techninis personalas aprūpintas kompiuterine programine įranga.

 

Vadyba. Bendrovėje įdiegta integruota kokybės, aplinkos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal standartus LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir LST 1977:2008 (BS-OHSAS 18001:2007). Tai padeda mums užtikrinti gaminamų produktų (tiekiamų paslaugų) kokybę, minimizuoti poveikį aplinkai bei darbuotojų ir kitų, su vykdoma veikla susijusių, šalių sveikatai, taupyti išlaidas, didinti darbo efektyvumą, žinoti realią padėtį Bendrovėje ir ją efektyviai kontroliuoti.

 

ABF „VITI“ kontaktai:

Tel.: 8 5 230 40 60
Faks.: 8 5 230 14 95
Mob.tel.: 8 687 39005
El.p.: administracija@abviti.lt